Tiếp thị số 9.7/10 bởi 1919 người bình chọn.

Video và Book Hướng dẫn lập sơ đồ tư duy - Tony Buzan

Video và Book Hướng dẫn lập sơ đồ tư duy - Tony Buzan     - Slide và 1 video giới thiệu về sơ đồ tư duy
http://www.mediafire.com/download.php?mgddnmnm11w
- Một phần mềm portable về sơ đồ tư duy iMindMap 3
http://www.mediafire.com/download.php?jd4jmonozco
- Ebook để anh em tham khảo
Mind Maps And Making Notes
http://www.mediafire.com/?bsyetxvj110
Use your memory
http://www.mediafire.com/?ibtjzn0dmyc
Use Your Head
http://www.mediafire.com/?1enjjtiqdtu
Th mind map book
http://www.mediafire.com/?wi0nwjtzitg
SPEEDUP MEMORY - TONY BUZZAN
http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZa6WlZup5
Hướng dẫn lập bản đồ tư duy
http://www.mediafire.com/download.php?qvrggnzf3iz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...