Tiếp thị số 9.7/10 bởi 1919 người bình chọn.

Bốn câu hỏi khi triển khai chiến lược internet

Có bốn câu hỏi liên quan đến chiến lược internet mà bạn cần trả lời: 

1. Bạn dùng internet để truyền thông hay để kinh doanh?
2. Trang web của bạn đã đủ hấp dẫn chưa?
3. Bạn có thể là số 1 trên internet được không? Trên internet, không có nhiều chỗ đứng cho người số 2 đâu?
4. Thương hiệu của bạn liệu có thể nỗi bật trên internet?
  Cho dù bạn dùng internet để truyền thông cho thương hiệu hay để hoạt động kinh doanh thì cũng đều phài bỏ tiền ra để mua một tên miền "chấm.com" cho thương hiệu. Tên "chấm.com" làm cho bạn lớn mạnh hơn những gì bạn đang có. Và, dù bạn thích hay không, thì một tên "chấm.com" được xem là công dân hạng nhất trên internet, còn mọi cái đuôi khác đều bị coi là hàng hai hoặc bất hợp lệ.

  Tên "chấm.com" còn giúp bạn thuận lợi hơn khi tiến hành quốc tế hóa. Với cái đuôi "chấm.com", bạn sẽ không cần phải đăng ký tên miền địa phương tại từng quốc gia mà bạn đến để hoạt động kinh doanh.

chien luoc internet
Nếu tên "chấm.com" không thể được sử dụng, bạn có thể theo một trong bốn cách sau:
1. Mua lại tên miền đó từ người hiện đang sở hữu nó, nhưng đừng dùng email công ty để liên hệ.
2. Sáng tạo ra cái tên mới theo đó tên miền "chấm.com" là có thể được sử dụng.
3. Thêm thắt một vài từ vào tên bạn có thể lấy được tên miền "chấm.com".
4. Dùng các hoạt động pháp lý để lấy tên miền, nhưng hãy làm việc với các luật sư của bạn trước để xem căn cứ của bạn chắc chắn hay chưa
(Jacky Tai)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...