Tiếp thị số 9.7/10 bởi 1919 người bình chọn.

Đặt tên cho Thương hiệu

10 nguyên tắc để tạo nên một tên Thương hiệu tuyệt vời

Bạn không thể xây dựng được một thương hiệu mạnh với một cái tên quá tệ.

Theo Jacky Tai một chuyên gia thương hiệu  Singapore.
Một tên thương hiệu mạnh, cần có 10 nguyên tắc sau:
10 nguyên tắc để tạo nên một tên Thương hiệu tuyệt vờiNguyên tắc số 1: Tên phải dễ đọc
Nguyên tắc số 2: Tên phải dễ nhớ
Nguyên tắc số 3: Tên phải có âm sắc Tiếng Anh
Nguyên tắc số 4: Tên phải ngắn gọn
Nguyên tắc số 5: Tên phải độc nhất
Nguyên tắc số 6: Tên không có những từ chung
Nguyên tắc số 7: Tên không có những từ viết tắc
Nguyên tắc số 8: Bạn cần hai cái tên
Nguyên tắc số 9: Bạn cần cái đuôi "chấm.com"
Nguyên tắc số 10: Cái tên phải trung tính về ngôn ngữ
Mười hai sai lầm cần tránh khi đặt tên
:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...