Tiếp thị số 9.7/10 bởi 1919 người bình chọn.

Phương pháp làm SEO mới nhất

Bạn đã có sự thay đổi nào trong phương pháp làm SEO để tồn tại sau những lần cập nhật thuật toán Panda và Penguin của Google? Đâu là những thay đổi quan trọng trong tối ưu hóa on-site và off-site để có được chiến lược SEO hiệu quả hơn? Cần có những ai đóng góp vào hợp thành một đội ngũ làm SEO hoàn chỉnh? Tất cả sẽ có trong infographic “Phương pháp mới để làm SEO” dưới đây.

Infographic này mô tả phương pháp làm SEO mới so với phương pháp làm SEO cũ trước đây. Phương pháp làm SEO mới nhấn mạnh vào sự sáng tạo cần có nếu muốn thành công với SEO và cách thay đổi phương pháp làm internet marketing hiện tại cho phù hợp với những sự thay đổi này. SEO giờ đây đòi hỏi phải làm thế nào để nội dung xuất hiện để có thể tiếp cận và tương tác với đối tượng mục tiêu. Nhiệm vụ chủ chốt của social media là không thể tránh khỏi và tại trung tâm của những kênh quảng bá nội dung trọng tâm bạn thấy Facebook, Twitter, Google+, Pinterest và LinkedIn sẽ là những nên tảng social media quan trọng nhất.

Một xu hướng mới đang nổi khác là responsive design, thiết kế website cho mobile và tablet.

Phương pháp mới để làm SEOTheo ZealousWeb

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...